Blog Ysgol yr Eifl

Friday, September 30, 2005

Heather yn dod (o'r diwedd)O’r diwedd daeth Heather i’n ysgol ni. Artist ydi Heather ac mae hi wedi gweithio efo ni llawer o weithiau o’r blaen. Dyma rhai o’r murluniau rydym wedi eu gwneud efo hi:
Cyrhaeddodd pan oedd y ddau ahonom ni yn darllen efo Mr Larsen yn dosbarth. ‘Roedd yn dipyn o sioc ei gweld hi yma o’r diwedd.

‘Roedd hi efo’r babanod yn y bore, ac aethant allan ar y cowt i chwilio am sbwriel, ac yna tynnu lluniau ohonynt efo camera digidol.

Yn y p’nawn ar ol cinio roedd hi efo blwyddyn 4 a gwnaethant luniau o bacedi cresion a phacedi siocled. O’r ddiwedd ar ol yr amser chwarae diwethaf roedd hi efo ni sef blwyddyn 3, 5 a 6. Cawsom sgwrs am y pethau drwg sy’n digwydd yn y pentref .

Ar ol cinio death PC Meurig Williams i sgwrsio efo ni am pam mor berygl ydi cyffuriau.

Hywel a Lauren

Sunday, September 25, 2005

Dim Heather

Roeddem i fod i ddechrau gwneud murlun newydd efo Heather heddiw, ond yn anffodus 'doedd hi methu dod am ei bod yn sal. Ta waeth, cawsom beintio'r planedau yn lle gwneud y murluniau. Dyma'r ddau ohonom ni.Elain a Haydn

Wednesday, September 21, 2005

Addysg Gorfforol ym Mhwllheli

Ar ol cinio dydd Mercher aethom i’r Ganolfan Hamdden ym Mhwllheli yn lle mynd i Porthmadog. Aethom yna i wneud ymarfer corff. Roedd rhai o’r plant yn gwneud gymasteg, roedd rhai yn dawnsio ac eraill yn chwarae gemau. Gemau oeddem ni yn ei wneud, a chawsom gyfle i chwarae pelrwyd, gan ymarfer taflu’r bel i’n gilydd, a’i thaflu i’r rhwyd.

Elain a Haydn

Friday, September 16, 2005

Setlo i lawr

Mae pawb yn setlo i lawr yn ddel ar ddiwedd yr ail wythnos yn ol yma. Rydym wedi bod yng Nghanolfan Hamdden Glaslyn ym Mhorthmadog i wneud ymarfer corff. Buom yno am tua tri chwarter awr. Bu plant blynyddeoedd rhai plant 4.5.6. yn gwneud gymnasteg efo Mr Larsen, tra bod y gweddill yn dawnsio efo eu hathrawes, Mrs Harris.

Friday, September 09, 2005

Wythnos gyntaf blwyddyn newydd

Agorodd yr ysgol unwaith eto ddydd Llun, a daeth y plant bach o’r ysgol feithrin atom. Roedd mwy nag arfer am ein body n cymryd rhai tair a phedair oed eleni.

Enwau’r plant newydd ydi Owain Hedd, Steffan Wyn , Elliw, Annie, Catrin, Fred, Geraint, Ben ac Callum. Mae yna 2 o plant newydd hyn yn yr ysgol hefyd, eu henwau ydi Chris ac Michela. Mae Nicela yn blwyddyn 3 ac mae ei brawd Christarfer yn flwyddyn 5. Byddant yn mynd i Llangybi i ddysgu Cymraeg wythnos nesaf.

Yn y pnawn am y tro cyntaf mae blwyddyn 3,4,5,6 mewn un dosbarth ac mae yna 30 o blant yn y dosbarth i gyd. Mae hi’n dyn braidd!