Blog Ysgol yr Eifl

Wednesday, November 26, 2008

Problemau Technegol

Mae gen i ofn nad ydi'r We yn gweithio yn yr ysgol ar hyn o bryd, felly mae'n anodd blogio. Gobeithio y bydd gwell trefn ar bethau maes o law.

Yn y cyfamser dyma un neu ddau o luniau eraill. Bydd sylwebaeth yn dilyn reit fuan gobeithio.

CL
Sunday, November 09, 2008

Ymweliad gan Malcolm a Morgan a pharseli 'Dolig

Adroddiad i ddilyn - cael problemau ar y We ar hyn o bryd

Wednesday, November 05, 2008

Gwasanaeth Supercacen gan Llinos