Blog Ysgol yr Eifl

Wednesday, June 17, 2009

Cae'r Gors a thynnu lluniau

Tymor Newydd

Dydd Llun cychwyn tymor newydd ar ol cael wythnos o wylia.

Dydd Mawrth roedd Blwyddyn 6 yn mynd ar bys ysgol i ymweld a Ysgol Glan y Mor am y diwrnod.Ar y Dydd Iau cawsom cinio yn fuan oherwydd yn y prynhawn daeth dynas i tynnu llynia. Daeth llawer o bobl gyda ei plant. Daeth athrawes Gymraeg o Ysgol Glan y Mor i wneud gwaith gyda blwyddyn 6.

(Wythnos Diwethaf)

Dydd Llun roeddem yn ymarfer ar gyfer cystadleuaeth criced.Dydd Mawrth roedd y diwrnod cystadleuaeth criced ym Mhwllheli. Cawsom gychwyn o’r Ysgol 9.30. Cawsom chwarae 3 gem gan ennill 1..
Dydd Mercher aeth y Ysgol i gyd i ty Kate Roberts yn Cae’r Gors, Rhostryfan. Roeddym yn son am bethau hen a phethau trist. Ddydd Iau daeth y fan llyfrgell i’r ysgol a chawson newid ein llyfrau darllen.
Jamie