Blog Ysgol yr Eifl

Thursday, April 01, 2010

Wythnos olaf y tymorDydd Iau diwethaf cawsom wneud ein cyflwyniad ar y Rhufeiniaid yng Nghapel Maes y Neuadd.

Ddydd Mercher gwnaethom fisgedi Pasg a’u arddurno nhw. Hefyd gwnaethom ni gardiau Pasg a lliwio lluniau pasg. Hefyd dyma ni’n darganfod bod Mr Huws yn dda iawn am wneud lluniau. Dydd Iau ydi diwrnod diwrnod diwethaf y tymor. Hwre.

Mae Mr Huws yn gwneud lluniau i ni eu lliwio heddiw. Hefyd rydym yn cael cystadleuaeth gwneud hetiau ac yn cael mynd a’n bisgedi adref.

Mae plant blwyddyn 6 wedi bod yn Ysgol Glan y Mor y bore yma.

Wythnos gyntaf Mr Hughes


Dydd Llun daeth ymwelydd i’r ysgol sef Mr Huws dod o Coleg Bangor i’n dysgu, ni sef plant ysgol Trefor.
Hefyd daeth Kevin i gwneud celf efo ni unwaith eto. Gwnaethol un mawr o gapeli ac eglwys Trefor. Mi rydym hefyd yn ymaerfer i wneud cyflwyniad am y bore coffi.