Blog Ysgol yr Eifl

Friday, February 29, 2008

Llun yn y papur newydd, ymweliad a Chae'r Gors a gwefan dda

Yn gynharach yn yr wythnos cafodd Harri, Elliw a Gwenno eu lluniau wedi eu tynnu ar gyfer y papur newydd. Y rheswm am hyn oedd oherwydd bod yr ysgol wedi hel pres tros y flwyddyn a hanner diwethaf i uned gofal arbennig Ysbyty Gwynedd am eu bod wedi edrych ar ol Cadi, hogan bach eu chwaer Awen pan oedd yn sal iawn pan roedd yn fabi. Roedd lluniau o Cadi, Awen, Harri, Gwenno ac Elliw yn y papur. Llwyddodd yr ysgol i hel £466 i’r Uned.
Dydd Mercher aeth plant blwyddyn 3,4,5, a 6 i dy Kate Roberts yng Ngae’r Gors i ysgrifennu cerdd efo’r prifardd Myrddyn ap Dafydd. Cawsom edrych o gwmpas y ty hefyd. Dyma’r gerdd a ysgrifenwyd gennym:Gwanwyn Ddaw

Golau gwan yw golau’r gaeaf
Golau oer ar hyd Lôn Wen,
Sachau tynn o dan y llechi,
Brigau moel a llwm ar bren;
Ond mae tân yng nghors y bryniau
Ac mae gobaith yn y fflamau.

Melyn cryf y Cennin Pedr,
Blodyn Mawrth, fel agor llaw
Sydd yn dathlu gŵyl y gwanwyn,
Rhoi ffarwel i’r gwynt a’r glaw;
Ac mae cerrig, fel hen eiriau,
Wedi’u hel a’u codi’n waliau.

Ysgol yr Eifl, Trefor gyda chymorth Myrddin ap Dafydd
Cae’r Gors: Canolfan Dreftadaeth Kate Roberts, 27/02/08


Heddiw cawsom ychydig o sbort yn chwarae gemau am Dewi Sant ar y We. Os ydych chi eisiau chwarae rhai o’r gemau, gallwch wneud hynny trwy fynd yma.

Sioned a Harri

Friday, February 08, 2008

Ymweliad gan yr Heddlu

Dydd Llun doedd yna ddim ysgol, felly cawsom ni i gyd aros adref.

Dydd Mawrth roedd yn Ddydd Mawrth Crempog a felly cawsom grempog a chawsom hefyd roi pethau ar ben y crempogau - sef sioclet, nutella, syrup, lemon, menyn, banana neu jam.

Ddydd Iau ‘doedd Mr Larsen ddim yn yr ysgol felly roeddem yn nosbarth Mrs Harris ac gorffen ein gwaith celf naethom. Cawsom edrych ar luniau artistiaid fel Gwilym Pritchad. Roedd ei lun o yn defnyddio lliwiau cynnes, David Woodford oedd un arall a’i lun After the Rain, a Joseph Dodd a wnaeth o lun o Gastell Caernarfon roedd yn edrych yn union fel bod wedi ei dynnu fo efo camera.

Ddydd Gwener mi ddaeth PC Dewi Jones a PC Liz.Roberts i’n gweld a mi a mi fuodd nhw yn son am eu gwaith fel heddlu. Cawsom weld y pastwn , yr handcyffs, y radio, y gwregys a hefyd yr helmet a phob math o bethau eraill. Cawsom hefyda wisgo dillad yr heddlu a cawsom hefyd fynd i fewn i’r car a throi’r golau a’r larwm ymlaen.

Leah, Lois a Molly

Drama yn Llanaelhaearn

Mae'r blog yma wythnos yn hwyr - oherwydd i mi anghofio ei phostio! CL

Roedd dydd Llun yn ddiwrnod cyffredin iawn ond ei bod hi yn bwrw glaw trwy y dydd. Mae hi wedi bwrw llawer iawn o law yn ddiweddar

Dydd Mawrth Roedd plant dosbarth 5 a 6 yn dosbarth Mrs Harris am y bora yn gwneud gwaith celf. Cawsom bapur A3 a thorri y papurau mewn sdribedi a’u rhoi nhw ar bapur ac wedyn ar ol gorffen roeddem yn eu gludio nhw.

Dydd Mercher Roedd plant ein dosbarth ni yn nosbarth Mrs Harris trwy’r dydd ac yn cael gwneud celf unwaith eto. Ychydig cyn amser cinio cawsom chwarae gem sut i ddysgu a gwrando.

Ddydd Iau death Dylan yma yn o lei arfer i ddysgu corn ac wedyn aet plant blwyddyn 5 a 6 i Lanaelhean i weld sioe am dor priodas ac roedd yna llawer o ffraeo a crio ac roedd pawb yn drist. Erbyn y diwedd roedd pawb ychydig yn hapusach. Roedd y ddrama yn ddiddorol er ei bod yn drist.


Elin a Sioned