Blog Ysgol yr Eifl

Friday, September 25, 2009

Ein hwythnos

Dyma ychydig o hanes ein hwythnos i chi:

Dydd Llyn mae plant bl 3 4 a rhai o blwyddyn 5 a 6 yn chwarae recorder gyda Miss Griffis. Bob diwrnod heb law Dydd Sul ac Dydd Sadwrn mae Gwenno ac Natalie yn helpu edrych ar ol plant bach. .Dydd Mercher mae rhai o blant bl 5 a 6 yn cael eu gwersi recorder. Ddydd Iau mae rhai o blant bl 3 4 5 a 6 yn cael gwersi ffliwt, corn a chlarinet.

Ar ddydd Iau rydym yn rhedeg ac yn chwarae rygbi. Maeeisiau bod yn ofalus - mae Gwenno a Catrin wedi baglu yn yr rygbi yn barod. Mi’r rydan ni hefyd yn chwarae gemau cydweithredu ar ddydd Iau.

Mae yna fore coffi yn Maesneuadd Ddydd Iau, a rydan ni wedi dechrau mynd tros ein darnau. Dydd Gwener rydym yn mynd i’r Ganolfan Hamdden ym Mhwllheli i wneud ymarfer corff. Roeddem ni’n dwy - Lowri ac Elan helpu efo cinio heddiw. I cinio cawsom pitsa a sglodion ac i bwdin cawsom hufen ia a jeli. Bob amser ffrwytha mae Osian a Ifan yn helpu Laura baratoi pethau ac mae Elan a Sion yn ffonio dyn o’r enw Mr Robertar ddyddiau Gwener i archebu mwy o ffrwythau. .

Elan ac Lowri

Friday, September 18, 2009

Dechrau'r flwyddyn ysgol newyddMae hi wedi bod yn dair wythnos bron ers i’r ysgol ddechrau. Ac oedd hi yn rhyfedd iawn oherwydd bod doedd Mrs Harris ddim hefo ni. Dydd Mercher aethom yn ol i’r ysgol. Cawsom i gyd lyfrau a beiro ac chwalwr ac phren mesur newydd.

Yr wythnos gyntaf roeddwn yn gwneud gwaith ar Rama a Sita.
Roedd y gwaith am wlad India. Yr wythnos wedyn cawsom wneud gwaith mathemateg a iaith a llyfr ymarfer. Cawsom waith anodd ond oedd o ddim mor anodd erbyn arfer chwaith. Ddydd Gwener cafodd blwyddyn 5 a 6 waith cartref.Ddydd Mercher aethom i wneud gwaith yn Llanberis. Cawsom ymweld a Mynydd Gwerfy ac a’r amgueddfa lechi. Roedd y tywydd yn dda, diolch byth.

Heddiw am ytro cyntaf cafodd Sion siarad hefo dyn ffrwytha ar y ffon i archebu ar gyfer y siop ffrwythau. Roedd Sion yn chwerthin pan oedd o ar y ffon hefo Mr Roberts. Heddiw aeth y plant bach i Pwllheli i wneud chwaraeon. Ddydd Mawrth daeth Mrs Harris ddod i’r ysgol i deud ‘helo’. Roedd pawb wedi gwirioni.

Elan