Blog Ysgol yr Eifl

Friday, January 26, 2007

Diwrnod Santes Dwynwen

Ddoe roedd hi yn ddiwrnod Santes Dwywen ac i ddathlu cawsom ddiwrnod heb waith. Cawsom ni ddim ffrwythau chwaith ond cawsom ffrwythau wedi eu dipio mewn siocled wedi meddalu.

Cawsom hefyd wneud cardiau Santes Dwynwen. Wedyn yn y prynhawn roedd disgo a chystadleuaeth dawnsio. Liam ac Elain wnaeth ennill y dawnsio unigol ac enillwyr y parau oedd Elain a Lauren. Y grwp gorau oedd Elin a Sera a Rhiannon a Sioned efo’i gilydd. Wedyn ar ddiwedd y diwrnod cawsom sioe gan nifer o’r genod - sioe maen nhw yn ei baratoi ar gyfer Rownd a Rownd. Roedd pawb wedi mwynhau y sioe ac roedd Elin a Sera yn falch iawn am hynny.
Dydd Mercher doedd yna ddim trydan yn Nhrefor am bod polyn trydan wedi mynd ar dan. Hefyd ar ddydd Mercher cawsom y newyddion da bod Enlli yn disgwyl.

Elin a Sera xx

Monday, January 22, 2007

Dim dwr a gwynt cryf

Ar ddydd Llun ‘doedd na ddim ysgol am bod roedd peipen ddwr wedi cael ei byrstio yn Llanaelhaearn ‘doedd yna ddim dwr o gwbl yn y toiledau. Cafodd pawb eu hel adref fel roeddynt yn cyrraedd yn y bore.

Ar ddydd Mercher roedd blwyddyn 5 a 6 yn gwneud teils allan o glai yn nosbarth Mrs Harris ac yn gwneud patrwm heb godi pensel oddi wrth y papur. Cawsom hwyl fawr yn
gwneud yr ddau beth.

Ar ddydd Iau doedd dim rhaid i ni redeg am ei bod mor wyntog. Roedd y gwynt yn ofnadwy o gryf, a chafodd yna neb fynd allan i chwarae trwy’r dydd

Molly a Elizabeth

Tuesday, January 16, 2007

Yn ol i'r ysgol

Dechreuodd yr ysgol dydd Mawrth yn lle dydd Llun oherwydd i’r athrawon ddod i’r ysgol i gael hyfforddiant.

Wedi dod i’r ysgol cawsom ddysgu am y tymhorau a thywydd yn gyntaf.
Roedd rhaid i ni redeg rownd y trac dau ddeg o weithiau ddydd Iau, roedd hi’n anodd ar ol y gwyliau.

Dydd Gwener aethom i’r Ganolfan Hamdden i wneud ymarfer corff. Roedd blwyddyn un a dau gwneud gemau, blwyddyn tri a pedwar dawnsio a blwyddyn pump a chwech yn gwneud gymnasteg.

Doedd Mr Larsen ddim yn yr ysgol pnawn dydd Gwener ac roedd rhyw ddynas yn ei le.
Lowri ac Ellie