Blog Ysgol yr Eifl

Friday, November 12, 2010

Ymweliad a'r Mosg

Dydd Mawrth aeth blwyddyn 3,4,5 a 6 i Fangor i weld Mosg Mwslemaidd. Cawsom wweld Mwslemiaid yn gweddio i Allah (Duw) a chawsom drio bwyd Mwslemaidd.

Guto ac Owain

Rhyd Ddu a'r sioe

Dydd Llun ar ol ail gychwyn yr ysgol custom fynd i Rhyd Ddu am y diwrnod i gerdded y mynyddoedd a chwarae gemau antur efo Cemlyn a Morfudd. Mi gawson ni i gyd hwyl fawr, ac roedd y tywydd yn dda yn y bore.

Ddydd Iau mi wnaethom ni parasiwts efo papur. A wedyn dyma ni yn gollwng nhw oddi ar bwrdd i weld pa rai sy’n disgyn gyflymaf.

Ar ddiwedd yr wythnos cawsom sioe gan Lowri, Catrin ac Elan lle’r oeddynt yn canu pob math o ganeuon ac yn gwisgo dillad crand.

Rhys ac Ifan

Blogiad wythnos diwethaf ydi hwn.