Blog Ysgol yr Eifl

Sunday, March 16, 2008

Y lluniau a dynwyd efo Dewi Wyn

Y llynedd cafwyd sesiwn dynnu lluniau gyda Dewi Wyn

Daeth y lluniau i law yn ddiweddar. Dyma'r goreuon.

CLWal gan Owain.Y Ceffyl gan Elain.Trefor gan Rhiannon.Tai Trefor gan Jamie.Yr Eifl gan Morgan.Mor gan Harri.Osian gan Annie.Draen gan Osian.Fy Nghysgod gan Lois.Coed gan IfanClwb y Twr gan Non.
Ar ei Thaith. gan Lauren

Friday, March 14, 2008

Wythnos ddistaw - oni bai am y gwynt!

Ddydd Llun roedd yna wynt ofnadwy, felly doeddem ni ddim yn cael mynd allan i chwarae. Ddydd Iau doedd Mr Larsen ddim yna yn y bore ac felly aethom at Mrs Harris ond ar ol cinio roeddem mewn panic am bod Mr Larsen yn hwyr a doedd Mrs Harris methu bod efo niond naeth o gyrraedd digon buan yn y diwedd. Ddydd Gwener ar ol cinio aethom i nofio ac roeddem yn trio bathodynnau. Roedd llawer o blant yn ddigon lwcus i basio.