Blog Ysgol yr Eifl

Saturday, January 29, 2011

Diwrnod Dwynwen a bore coffi


Dydd Mawrth roeddum yn dathlu Dydd Santes Dwynwen. I ddathlu cawsom ginio crand, chwarae Sion a Sian a chael siocled o’r ffownten siocled.


Ddydd Iau aeth plant blwyddyn 3,4,5 a

6 i Gapel Maes Neuadd i’r bore coffi. Roeddem yn rhoi cyflwyniadau am Moto Coch, hanes teithio a phlanedau sydd yn cysawd yr haul.

Hefyd ddydd Iau aeth plant blwyddyn 0,1 a 2 i weld Carys Ofalus yn Ysgol Glan y mor.


Ger a Steffan

0 Comments:

Post a Comment

<< Home