Blog Ysgol yr Eifl

Monday, October 04, 2010

Bore Coffi a Gwobr

Roedd yna fore coffi yn yr ysgol ddydd Iau, ac aeth pethau .yn dda iawn. Llyfrau oedd ein thema ni oherwydd bod Llinos a Miss Gruffydd wedi bod yn ail wneud y llyfrgell.

Mi gawsom ni banic dydd Mawrtg am ein bod un o’r babanod ar goll ond doedd hi ddim – cuddio y tu ol i’r drws oedd hi.

Cafodd plant dosbarth Mr Larsen hwyl fawr yn gwneud modelau Knext, ac yn gwneud pwlis a lefrau.

Wythnos diwethaf aeth Ifan a Ben i Gaernarfon i gael tystysgrif oherwydd eu bod wedi gwneud posteri heddwch arbennig o dda. Yn wir poster Ifan oedd y gorau un.

Osian ac Owain

(Lluniau i ddilyn

0 Comments:

Post a Comment

<< Home