Blog Ysgol yr Eifl

Thursday, April 01, 2010

Wythnos olaf y tymorDydd Iau diwethaf cawsom wneud ein cyflwyniad ar y Rhufeiniaid yng Nghapel Maes y Neuadd.

Ddydd Mercher gwnaethom fisgedi Pasg a’u arddurno nhw. Hefyd gwnaethom ni gardiau Pasg a lliwio lluniau pasg. Hefyd dyma ni’n darganfod bod Mr Huws yn dda iawn am wneud lluniau. Dydd Iau ydi diwrnod diwrnod diwethaf y tymor. Hwre.

Mae Mr Huws yn gwneud lluniau i ni eu lliwio heddiw. Hefyd rydym yn cael cystadleuaeth gwneud hetiau ac yn cael mynd a’n bisgedi adref.

Mae plant blwyddyn 6 wedi bod yn Ysgol Glan y Mor y bore yma.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home