Blog Ysgol yr Eifl

Friday, November 13, 2009

Siom i blant bl 3 a 4

Dydd Mercher cafodd plant bl 3 a 4 siom ofnadwy oherwydd roedden nhw i fod i fynd i Efail Newydd i chwarae rygbi a hoci yn erbyn timau eraill.

Cawsom weld lluniau o’r cwn tywys yr ydym wedi eu noddi efo’r £450 a godwyd gennym y llynedd. Mi geisiwn roi lluniau ohonynt i fyny cyn bo hir.

Y cwn rydym yn eu noddi:

Otis

Patsy

Kassia

Y llynedd daeth John Elis efo’i gwn tywys Eliott Lowri a George.

Sion

0 Comments:

Post a Comment

<< Home