Blog Ysgol yr Eifl

Friday, October 16, 2009

Chwaraeon a chelf

Dydd Llun cawsom wybod pwy sy’n gwneud beth yn y bore coffi. Roedd pawb efo rhyw ran neu’i gilydd yn y bore coffi.

Ddydd Mawrth cawsom ddweud y geiriau wrth Mr Larsen. Yn yr prynhawn roeddem ni yn gwneud gwaith trydan. Roeddem yn arbrofi efo goleuadau.

Ddydd Mercher daeth Mrs Harris i’r ysgol i ddysgu plant blwyddyn 3,4,5 a 6. Cawsom wneud gwaith celf am Andy Warhol.

Ddydd Iau daeth Mrs Harris i’r ysgol eto ac mi gawsom chwarae gemau ac rhedeg.

Heddiw aethom i’r Ganolfan Hamdden i chwarae gemau. A wedyn cawsom ganu efo Miss Griffiths.

Ifan a Rhys

0 Comments:

Post a Comment

<< Home