Blog Ysgol yr Eifl

Sunday, April 26, 2009

Taith i Bentref Peryglon

Dydd Llun : Diwrnod cyntaf yr tymor ac roedd pawb yn ol yn barod am dymor arall. Roedd Kirsty Hughes efo ni am wythnos.Dydd Mawrth : Cawsom fynd i Brestatyn i ymweld a Phentref Peryglon gyda Ysgol Rhostryfan. Mae’n lle diddorol iawn efo siop, ty, gardd, stryd, lle chwarae, lan mor a mynyddoedd. Cawsom wybod am bob dim sydd yn beryglys. Daethom adref erbyn 3:50.

Dydd Mercher: Roedd Laura yn cael ei phenblwydd yn 18 a gwnaeth pawb gerdyn iddi.

Dydd Iau: Cafodd Jamie ddamwain ar drampolin Geraint ac mae wedi torri ei fraich yn anffodus.

Dydd Gwener: Aeth paw bi nofio i Bwllheli am y tro cyntaf eleni.

Jamie ac Adam

3 Comments:

At 3:53 PM, Blogger Bugatti9999 said...

Helo gofyn I Adam deud pwy sydd yn deud pwerus! MAE Morgan yn debyg I ifan.

 
At 3:54 PM, Blogger Bugatti9999 said...

Helo jamie Williams

 
At 3:55 PM, Blogger Bugatti9999 said...

Blog angen fwy o comments!!!

 

Post a Comment

<< Home