Blog Ysgol yr Eifl

Sunday, October 11, 2009

Blogiad arall gan Elan

Dydd Llun cafodd bl 3 a 4 wersi recorders hefo Miss Griffiths. Ddydd Mawrth cafodd bl 3 4 5 a 6 wersi cerddoriaith hefo Miss Griffiths. Aeth plant blwyddyn 6 i’r festri i helpu’r clwb gwau.

Ddydd Mercher roedd Mrs Harris yn ol yn dysgu plant dosbarth Miss Griffiths. Cafodd bl 3 4 5 a 6 wersi ymarfer corff a chwarae gemau awyr agored. Cawsom gwis hefyd am y geiriau rhyfedd mae pobl De Cymru yn eu defnyddio.

Roedd Mrs Harris efo plant bl 3,4,5 a 6 Ddydd Iau a Dydd Gwener. Cawsom fynd i’r ganolfan hamdden efo hi i wneud gwers addysg gorfforol.

Elan

0 Comments:

Post a Comment

<< Home