Blog Ysgol yr Eifl

Saturday, December 19, 2009

Wythnos olaf y tymorWythnos yma oedd ein wythnos ddiwethaf yn yr ysgol am eleni.

Dydd Iau cawsom ni parti ysgol. Daeth yna gonsuriwr i’r ysgol a Sion Corn hefyd. Hefyd cawsom chwarae musical chairs. Roedd plant bl meithrin yn aros yn yr ysgol dan 03.30 yn lle mynd adref am 11:00 fel arfer.

Yn yr ysgol. ddydd Gwenner cawsom ddod a gemau i’r ysgol i chware. Ddydd Iau roedd yna fore coffi wedi ei drefnu gan Llinos. Cawsom fynd i’r bore coffi a holi’r pobl wedi tyfuam Nadolig ers talwm a siarad efo nhw am pob dim rydan ni wedi ei ddysgu am y ‘Dolig yn Oes Fictoria.

Elan

0 Comments:

Post a Comment

<< Home