Blog Ysgol yr Eifl

Wednesday, September 21, 2005

Addysg Gorfforol ym Mhwllheli

Ar ol cinio dydd Mercher aethom i’r Ganolfan Hamdden ym Mhwllheli yn lle mynd i Porthmadog. Aethom yna i wneud ymarfer corff. Roedd rhai o’r plant yn gwneud gymasteg, roedd rhai yn dawnsio ac eraill yn chwarae gemau. Gemau oeddem ni yn ei wneud, a chawsom gyfle i chwarae pelrwyd, gan ymarfer taflu’r bel i’n gilydd, a’i thaflu i’r rhwyd.

Elain a Haydn

0 Comments:

Post a Comment

<< Home