Blog Ysgol yr Eifl

Saturday, July 09, 2005

Y Mabolgampau

Heddiw roedd mabolgampau’r ysgol.

Cawsom lawer o rasus. Dyma rai ohonynt: rhedeg, wy ar lwy, ras angylion, taflu pel, taflu picell a llawer mwy. Y rasus olaf oedd pan roedd y timau i gyd erbyn ei gilydd.

Roedd y mamau yn gwerthu cwn poeth a chacenni siocled a diod a raffl abob math o bethau eraill. Roedd yna gastell bownsio ac roedd yna ciw mawr i fynd arno fo.

Y tim a enillodd y darian oedd Elyrnion, gyda’r Eifl yn ail, gyda Hendre yn drydydd a Cheiri druan yn bedwerydd.

Gan Megan a Brodie

0 Comments:

Post a Comment

<< Home