Blog Ysgol yr Eifl

Friday, July 01, 2005

Gardd y Mileniwm

Agorwyd Gardd y Mileniwm gan Jean Roberts ac Eirian Roberts ar Fawrth y cyntaf 2000 ar ol i lawer o bobl ddod at ei gilydd i lunio gardd newydd yn yr ysgol.

Bellach mae chwyn wedi tyfu yn yr ardd. Mae rhai plant o’r ysgol wedi bod yn helpu Eirian a Jean chwynu. Mae pethau’n well rwan a does yna ddim llawer o chwyn yno, ond mae yna ychydig o bethau i gwneud o hyd. Roedd plant wedi bod yn tori y blodau ychydig yn ol, ond bellach mae y planhigyn sydd wedi marw wedi cael ei dynnu oddi yno ac mae yna rhai gwell yn eu lle nhw.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home