Blog Ysgol yr Eifl

Friday, June 17, 2005

Coed Elernion

Aethom am dro i Goed Elernion heddiw.

Roeddwn i yn edrych ar ol Natalie. Dim ond 6 oed ydi Natalie felly mi roeddwn i yn gorfod edrych ar ei ol.

Cawsom chwilio am lawer o bethau gwahanol fel lliwiau yr enfys a chyfri faint o piga oedd ar y dail. Daeth Harri o hyd i rhyw fath o anifail hefo chwe choes fel chwilen, ond roedd yn gallu mynd o dan y dwr. Cawsom goblyn o hwyl yna yn ystod y prynhawn.

Wedyn aethom yn ol i ysgol trwy y cae trwy llawer iawnn o fwd a dros y afon ac wedyn cawsom picnic, sef caws, resyns, bara ceich a diod oren.

Image Hosted by Free Image Hosting

Gan Brodie

0 Comments:

Post a Comment

<< Home