Blog Ysgol yr Eifl

Monday, June 13, 2005

Hwyl efo mwd a phaent.

Dydd Llun oedd diwrnod cyntaf ein wythnos fywiog yn yr ysgol. Cawsom bedair gweithgaredd.

Ar brynhawn Llun, gwneud patrwm ar y llawr concrit gyda phaent, roedd hynny yn hwyl fawr, yn beth da iawn iw neud ac aeth yr amser mor gyflym.

Wedyn cawsom wneud lluniau gwahanol gyda sialc ar deils concrit. Cawsom sialc ar hyd ei dwylo ac ar ein dillad. Rhai o’r llyniau oedd pry copyn, afalau, bathodyn yr ysgol, dynion o bob math, ac roedd yna llawer mwy.

Wedyn gwnaethom lun gyda mwd a gwneud cacenni, gan ddefnyddio llawer mwy o fwd y tro hwn. Ach a fi!

Ar ol hynny gwnaethom y pedwerydd gweithgaredd, sef gwneud llun wyneb gyda gwair, brigau,dail a blodau. Roedd hynny yn llawer o hwyl. Roedd hi yn ddiwrnod braf heb smotyn o law. Diwrnod gwerth chweil.

Gan Brodie a Megan

0 Comments:

Post a Comment

<< Home