Blog Ysgol yr Eifl

Thursday, June 09, 2005

Llyn Llydaw

Aethom efo plant Ysgol Rhostryfan unwaith eto heddiw. I Lyn Llydaw, hanner ffordd i fyny’r Wyddfa aethom y tro hwn. Gwelson ni llawer o dir ffurfiau, dyma rhai or pethau a welson, afonydd, nentydd, llynoedd, copa, crib, cwm, sgri a chlogwyni. Natur oedd yn gyfrifol am greu y rhain - dwr a rhew fwy na dim arall.Gwelsom hefyd yr effaith mae pobl wedi ei gael. Gwelsom hen adeiladau lle’r oedd pyllau copr ers talwm, peipan ddwr i greu trydan, ffensus i reoli defaid, y lon ei hun, a chloddiau. Yn rhyfedd gwelsom geir - dau Land Rover yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol a bygi mynydd.Mae llawer o’r planhigion ar yr Wyddfa yn gwahanol i’r rhai y byddwn ni yn eu gweld yma,

Ar ol i ni orffen bwyta ein brechdana aethon i Rhostryfan i gael gem o bel droed ac yn anffodus nid oedd yr canlyniad yn dda cafodd Rhostryfan 3 gol i un gol yn unig gennym ni.

Gan Hywel ac Alun

0 Comments:

Post a Comment

<< Home