Blog Ysgol yr Eifl

Friday, July 01, 2005

Ymweliad Miss Glain Hughes

Daeth Miss Glain Hughes i’n hysgol heddiw, Roedd hi wedi dod i roi ychydig o flas ar waith llafar Cymraeg Ysgol Glan y Mor i ni, Cawsom amser da yn trafod y pethau y byddem yn hoffi eu cael yn y pentref.

Roeddem hefyd yn gorfod ateb cwestiynnau yn y ffordd gywir, sef rhoi ateb llawn a siarad yn glir. Yna cynigiodd i Iolo a Jono fynd yn ei Mini Cooper sports glas a gwyn fel joc. Roeddem wedi cwrdd a Miss Glain Hughes o’r blaen pan oeddem yn mynd i edrych ar Ysgol Glan Y Mor ar Mehefin 21. Ond pan rydym ni yn ysgol Glan y Mor mis Medi byddwn ni yn mynd i’w dosbarth yn amlach o lawer. Rydym i gyd yn edrych ymlaen i fynd yno.Gan Tom a Gwern.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home