Blog Ysgol yr Eifl

Tuesday, June 21, 2005

Diwrnod yn Ysgol Glan y Mor

Aethom ni blant blwyddyn 6 Ysgol yr Eifl Trefor, ar ymweliad i’r ysgol uwchradd sef Ysgol Glan Y Mor heddiw. Y syniad oedd ein bod ni’n cael cyfle i arfer efo’r lle cyn mynd yno go iawn ym mis Medi.

Cododd y bws ni am tua deg munud wedi wyth yn safle’r bws.
Pan gyrhaeddom yr ysgol, y peth cyntaf a wnaethom oedd mynd i’r neuadd at Mrs Menai Jones. Roedd ysgolion eraill yna, sef Ysgol Y Ffor, Cymerau, Chwilog, Rhyd ac Edern.

Y wers gyntaf a gawsom oedd Cymraeg hefo Miss Glain Hughes. Roeddem yn gorfod ysgrifennu tri pharagraff yn disgrifio ein ffrind. Ar ol y wers Gymraeg roedd cyfle i blant cael tost a gwahanol bethau eraill yn ystod yr egwyl.. Ar ol yr egwyl roedd gennym wers gwyddoniaeth gyda Dr Alun Jones. Roeddem yn gorfod rhoi gwahanol diwbiau o bowdwr mewn grwpiau. Wedyn roeddem yn gorfod rhoi dwr yn y tiwbiau a gweld os oedd y powdr yn hydoddi neu beidio.

Ar ol cinio roedd gennym wers technoleg gyda June Parry Lloyd. Gwneud Shortbread oedd ein gorchwyl. Yn y dechrau roeddem yn gorfod cymysgu blawd, menyn a siwgr. Wedyn rhoi y belan yn y tun, a wedyn ei rhoi yn y popty. Tua hanner awr wedyn roedd y Shorbreads yn barod, ond roedd rhaid rhoi siwgr ar ben y Shorbreads. Roedd ein rhai ni yn fendigedig.

Gan Jono a Iolo

1 Comments:

At 11:44 AM, Blogger Gareth_Jones said...

Rwyn falch iawn i chi fwynhau eich ymweliad.

Llongyfarchiadau ar ysgrifennu adroddiad mor dda.

Gareth Jones
(Prifathro Ysgol Glan y Môr)

 

Post a Comment

<< Home