Blog Ysgol yr Eifl

Monday, June 20, 2005

Mr Glyn

Heddiw daeth dyn o’r enw Mr Glyn i’n dysgu am fis. Myfyriwr o Brifysgol Bangor ydi Mr Glyn. Mae o wedi dod at blant blynyddoedd 5 a 6 yr ysgol.

Fy hoff wers ganddo oedd un lle dysgodd bel droed i ni. Ar ddiwedd yr hyfforddiad fe gawson ni gem o bel droed go iawn. Cafodd Mr Glyn ddwy gol. Roedd y gol gyntaf yn ffliwc llwyr o gol oherwydd llithrodd Mr Glyn ac fe tarodd y bel waelod ei droed ac tharrodd y bel y polyn cyn crafu ei ffordd i mewn i’r gol.

Ond roedd yr ail gol yn un wych, aeth Mr Glyn ar bel drwy pawb cyn cicio am y gol. Achubodd Wiliam y bel yn wych gan ei dyrnu i ffwrdd, ond hediodd Mr Glyn y bel ac aeth i mewn heibio Wiliam druan. Gol wych.

Dyma lun o Mr Glyn a fi.

Image Hosted by Free Image Hosting

Gan Hywel

0 Comments:

Post a Comment

<< Home