Blog Ysgol yr Eifl

Monday, June 27, 2005

Mabolgampau'r Urdd

Heddiw aeth plant yr Urdd blynyddoedd 3, 4, 5 a 6 i fabolgampau’r Urdd ym Mwllheli. Cawsom hwyl ofnadwy ym Mwllheli, doedd yna neb yn ffraeo ac roedd yr haul yn gwenu. Roedd plant blwyddyn tri yn gwneud yn eithriadol o dda i feddwl mai eu blwyddyn gyntaf nhw oedd hi.

Roedd pawb yn trio mewn dau neu dri o weithgareddau.

Roedd y tywydd yn fendigedig , ac roedd rhai wedi dod mewn trwsysau (ac yn dyfaru yn bendant.).

. Dim ond un sydd wedi cael y cyfla i fynd i’r sir sef Kirsty, am redeg. Yn anffodus cafodd mabolgampau’r sir ei ohyrio dros dro oherwydd y glaw.

Yn anffodus y wobr olaf gafodd ein tim ras gyfnewid ni, ond roedd y cyfle i gael cymryd rhan yn wych ac wedi`r cwbwl nid ennill sy’n cyfri!

Pob lwc i Kirsty ym mabolgampau’r Sir.

Megan

0 Comments:

Post a Comment

<< Home