Blog Ysgol yr Eifl

Monday, June 27, 2005

Rownderi

Rydan wedi bod yn ymarfer rownderi gyda Mrs Harris yr wythnos yma ar gyfer y gystadleuaeth yn erbyn Cymerau, Y Ffor, Llanaelhearn, Llangybi, Abererch, Chwilog, Pentreuchaf a Rhydyclafdy yr wythnos ar ol yr un nesaf.

Y llynedd cymerais ran yn y gystadleuaeth, ond fe es i’n syth allan oherwydd i mi anghofio rhedeg. Ond eleni ar ol hyfforddiant gan Mrs Harris ni fyddaf yn gwneud yr un camgyameriad. Rwyf yn ffyddiog iawn am rowndar y tro yma..Cawsom ddwy neu dair o gemau y llynedd ond ni chawsom fawr o lwyddiant.

Mae bechgyn wedi bod yn gweitho yn galed iawn hefo Mr Glyn hefyd. Maent hwythau yn fywiog iawn ei fod yn llwyddiannus yn y gystadleuaeth.

Gan Brodie

0 Comments:

Post a Comment

<< Home