Blog Ysgol yr Eifl

Friday, September 16, 2005

Setlo i lawr

Mae pawb yn setlo i lawr yn ddel ar ddiwedd yr ail wythnos yn ol yma. Rydym wedi bod yng Nghanolfan Hamdden Glaslyn ym Mhorthmadog i wneud ymarfer corff. Buom yno am tua tri chwarter awr. Bu plant blynyddeoedd rhai plant 4.5.6. yn gwneud gymnasteg efo Mr Larsen, tra bod y gweddill yn dawnsio efo eu hathrawes, Mrs Harris.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home