Blog Ysgol yr Eifl

Wednesday, July 13, 2005

Chwaraeon y Dalgylch

Aeth plant blwyddyn 3,4,5 a 6 i ysgol Cymerau i chwarae pel-droed a rownderi heddiw.

Dechreuodd y tim pel-droed yn dda yn curo Llangybi o 1-0 gyda Gwern yn rhoi croesiad i’r canol a chwaraewr Llangybi yn rhoi y bel yn ei rwyd ei hun.

Yn y drydedd gem Pentreuchaf oedd y gwrthwynebwyr, a chafwyd buddigoliaeth wych o 7-0. Y sgorwyr oedd Tom gyda thair, Gwern un, Iolo un ac Alun gydag ergyd wych o hanner ffordd. Hefyd roedd gol yn ei rwyd ei hun gan un o chwaraewyr Pentreuchaf.

Enillwyd pob gem yn y rownd ragbrofol (tua saith ohonynt) ac Aeth y tim pel –droed drwodd i’r rownd gyn derfynol, a’r gwrthwynebwyr oedd Llangybi 1. Cafwyd buddugoliaeth o 1-0 gyda Tom yn sgorio’r gol holl bwysig.
enillwyd y gem gyd derfynol. Yn anffodus colli fu ein hanes i Gymerau yn y rownd derfynol. Cymerau aeth a hi o un gol i ddim, ond cafodd Iolo gyfle yn y diwedd ond arbediodd gol geidwad Cymerau yn wych.


Gwnaeth y tim arall yn dda iawn hefyd yn erbyn timau oedd yn hyn na nhw o lawer. Byddant yn dim arbennig o dda mewn blwyddyn neu ddwy.

Gwnaeth y tim rownderi yn dda iawn hefyd. Curodd y tim Llanaelhaearn o 1-0 i ddechrau gyda Kirsty yn cael y rownder. Roedd hynny’n ddigon da i’w rhoi nhw yn y ffeinal.
Tro y tim rownderi yn y ffeinal oedd hi yn gyntaf yn erbyn Cymerau, ond er i ni gael perfformiad da, colli o ddwy rownder i ddim oedd ein hanes.Gan Iolo a Tom

0 Comments:

Post a Comment

<< Home