Blog Ysgol yr Eifl

Tuesday, July 12, 2005

Ymweliad gan y plant llai.

Aeth plant blwyddyn 6 i Ysgol Glan y Mor eto, a daeth y plant fydd yn dechrau yma ym mis Medi acw.

Felly cafodd blynyddoedd 2,3,4 eu symyd i fyny i’n dosbarth ni. Roedd y dosbarth yn llawn achos bod 25 o blant yma, ac mae’r dosbarth yn fach.

Roedd hi’n rhyfedd gweld y babanod yn yr un dosbarth a ni, ond ar ol dipyn o amser daethom i arfer.

Y gwaith cyntaf a gawsom oedd ‘sgwennu dipyn am danom hunain. fel dweud efo pwy rydym yn byw a beth yw ein diddordebau. Yr ail beth a wnaethom oedd lliwiobaneri er mwyn gweld faint o ffyrdd o wneud hynny sydd yno.

Roeddem yn falch o gael gwared o’r holl blant bach erbyn y prynhawn.

Gan Alun a Hywel

0 Comments:

Post a Comment

<< Home