Blog Ysgol yr Eifl

Friday, September 09, 2005

Wythnos gyntaf blwyddyn newydd

Agorodd yr ysgol unwaith eto ddydd Llun, a daeth y plant bach o’r ysgol feithrin atom. Roedd mwy nag arfer am ein body n cymryd rhai tair a phedair oed eleni.

Enwau’r plant newydd ydi Owain Hedd, Steffan Wyn , Elliw, Annie, Catrin, Fred, Geraint, Ben ac Callum. Mae yna 2 o plant newydd hyn yn yr ysgol hefyd, eu henwau ydi Chris ac Michela. Mae Nicela yn blwyddyn 3 ac mae ei brawd Christarfer yn flwyddyn 5. Byddant yn mynd i Llangybi i ddysgu Cymraeg wythnos nesaf.

Yn y pnawn am y tro cyntaf mae blwyddyn 3,4,5,6 mewn un dosbarth ac mae yna 30 o blant yn y dosbarth i gyd. Mae hi’n dyn braidd!

0 Comments:

Post a Comment

<< Home