Blog Ysgol yr Eifl

Friday, September 30, 2005

Heather yn dod (o'r diwedd)O’r diwedd daeth Heather i’n ysgol ni. Artist ydi Heather ac mae hi wedi gweithio efo ni llawer o weithiau o’r blaen. Dyma rhai o’r murluniau rydym wedi eu gwneud efo hi:
Cyrhaeddodd pan oedd y ddau ahonom ni yn darllen efo Mr Larsen yn dosbarth. ‘Roedd yn dipyn o sioc ei gweld hi yma o’r diwedd.

‘Roedd hi efo’r babanod yn y bore, ac aethant allan ar y cowt i chwilio am sbwriel, ac yna tynnu lluniau ohonynt efo camera digidol.

Yn y p’nawn ar ol cinio roedd hi efo blwyddyn 4 a gwnaethant luniau o bacedi cresion a phacedi siocled. O’r ddiwedd ar ol yr amser chwarae diwethaf roedd hi efo ni sef blwyddyn 3, 5 a 6. Cawsom sgwrs am y pethau drwg sy’n digwydd yn y pentref .

Ar ol cinio death PC Meurig Williams i sgwrsio efo ni am pam mor berygl ydi cyffuriau.

Hywel a Lauren

0 Comments:

Post a Comment

<< Home