Blog Ysgol yr Eifl

Sunday, January 29, 2006

Penblwydd Mozart

Dydd Llun roedd Elain ac Lauren yn rhannu teganau y plant bach ac roedd Haydn a Chris yn rhannu rhai y plant mawr. Mae Chris wedi dysgu sut i siarad Cymraeg yn Llangybi yn ystod y tymor diwethaf. Rydan ni yn lwcus bod gennym ni ddigon o deganau. Cawsant eu prynu efo elw y siop ffrwythau.


Dydd Mawrth daeth Mr Roberts atom o Gaernarfon am bod Mr Larsen mewn cyfarfod. Cawsom stori am y gacen siocled. Roedd hi yn un dda. Yn y pnawn gwnaethom luniau o longau. Porthmadog.

Heddiw rydym yn hel at ein gilydd i gael part i gofio am Mozart. Mae hi’n benblwydd iddo heddiw. Mae Megan a Brodie am chwarae y recorders a byddwn yn cael cacen penblwydd i’w bwyta.
Alun Meirion ac Elain

0 Comments:

Post a Comment

<< Home