Blog Ysgol yr Eifl

Friday, October 21, 2005

Gwalltiau Gwirion!

Ddoe daeth Heather i’r ysgol i weithio ar ein murlun ysbwriel.

Heddiw cawsom ddod i’r ysgol wedi gwneud ein gwalltiau yn wirion, a’r p’nawn yma cawsom chwarae gemau a chael hwyl. Roedd rhai gwalltiau yn boncyrs, roedd fy ngwallt igyda phlethi ynddo ac roeddwn wedi ei groesi a’i dynnu i bob cyfeiriad. Ac roedd gwallt gwirion gan Brodie hefyd gyda extentions gwallt yn bob man a byns hefyd. Roedd pawb wedi dod a phunt ar gyfer plant bach yn ysbyty Alderhey. Mae ganddyn nhw dy bobl aros dros nos yna a’i enw Ronald Mc Donald House.

Brodie a Megan

(Bydd lluniau o'r gwalltiau gwirion wythnos nesaf - CL.)

3 Comments:

At 5:43 AM, Blogger Chris Moonbeams said...

Dawn Eden's Blog On: Slam-dunk on the Net
ATTENTION BLOGGERS: If you would like to include "Blog On!" in your blogroll, use this permanent link , which updates with a new column every Sunday.
Splendid stuff here! Pop over to our Warrington Credit Union freshly updated Warrington Credit Union site when you get a chance. You might find it interesting.

 
At 5:45 AM, Blogger Julia said...

Post-Wilma news coverage turns TV into a radio star
Sunday, November 06, 2005 Posted 8:09 AM GMT Dining by candlelight is vastly overrated.
Find out how to buy and sell anything, like things related to road construction safety equipment on interest free credit and pay back whenever you want! Exchange FREE ads on any topic, like road construction safety equipment!

 
At 5:45 AM, Blogger Howard said...

Dawn Eden's Blog On: Slam-dunk on the Net
ATTENTION BLOGGERS: If you would like to include "Blog On!" in your blogroll, use this permanent link , which updates with a new column every Sunday.
Find out how to buy and sell anything, like things related to georgia highway construction on interest free credit and pay back whenever you want! Exchange FREE ads on any topic, like georgia highway construction!

 

Post a Comment

<< Home