Blog Ysgol yr Eifl

Friday, October 07, 2005

Yr Haul, lliwiau, Lesotho a Sbwriel

Yr wythnos hon ni chawsom fynd ar y gwellt yng nghae’r ysgol am ddau ddiwrnod oherwydd roedd yna rwybeth wedi colli ei liw yn y gwellt. Roedd o’n oren afiach ac roedd yn lliwio ein hesgidiau.

Daeth Heather i’n hysgol ni ddydd Iau. Soniodd am bobl yn taflu sbwriel ar hyd y pentref ac am blant sy’n bwlio plant eraill gyda’r nos. Rydym am wneud murlun sedan i ddangos hyn.

Buon yn gwneud ymchwil am y tywydd yn Lesotho ac am y planedau. ‘Roedd yn waith eithaf caled ond mae yn waith da ac weithiau’n hwyl . Hefyd cawsom ysgrifennu cerddi am liwiau.

Mae’r graffiau yma’n dangos pryd mae’r haul yn codi ac yn machlud mewn gwahanol rannau o hemisffer y gogledd.

Alun Meirion a Megan

1 Comments:

At 8:39 AM, Blogger edjackson12931215 said...

Click Here Now Mortgage rates as low as 3.95%
$150,000 mortgage for $494/mo. Other loan amounts available. Up to 4 lenders in 24 hours.
Save money Click Here Now

 

Post a Comment

<< Home