Blog Ysgol yr Eifl

Friday, December 09, 2005

Wythnos y Ddrama 'Dolig

Dydd Mercher roedd holl blant yr ysgol yn cyflwyno'r ddrama Noa i bobl Trefor. Roeddym wedi bod yn ymarfer yn Y Ganolfan trwy'r wythnos. Wedi i ni orffen cawsom lawer o pobl yn dweud ein bod ni wedi gwneud yn dda iawn. Casglwyd £210 o bunoedd tuag at yr ysgol ac Ysbyty Alder Hay.

Roedd pawb yn nerfus iawn cyn dechrau, ond aeth pob dim yn iawn ar y noson. Y prif gymeriadau oedd Megan Dafydd ac Alun Pritchard a’r teulu.

Cawsom ymarferiad llawn yn y prynhawn a daeth Dewi Wyn i dynu llunia ohonom i’r papur newydd.

Mae blwyddyn 5 a 6 wedi bod yn gwneud eu addurniadau eu hunain heddiw a’r prynhawn yma rydym am wneud gwaith technoleg. Rydym am adeiladu craen neu felin wynt, neu gat neu lifft efallai.

Wythnos reit braf a dweud y gwir.

Megan ac Alun

0 Comments:

Post a Comment

<< Home