Blog Ysgol yr Eifl

Friday, January 20, 2006

Athrawes dawns newydd ac ymweliad a Phorthmadog

Ddydd Mercher aethom yn ol i Bwllheli i redeg milltir. Y tro yma llwyddom i redeg o gwmpas y cae ddeg gwaith.

Mae gennym athrawes newydd dros dro ar gyfer ein gwersi dawns. Y rheswm am hyn yw bod Mair ar ei gwyliau yn dawnsio ar rew.

Aeth Bl.5 a 6 i Amgueddfa Forwrol Porthmadog i ddysgu mwy am llongau a’r cychod oedd yn hwylio oddi yno ers talwm. Cawsom ddysgu llawer o bethau. Er enghraifft oeddech chi yn gwybod bod plant yn cael hwylio tros y mor yn 15 oed ond bod rhai yn smalio eu bod yn 15 ond mewn gwirionedd roeddent yn 13 neu. lai?
Hefyd roedd llongau Porthmadog yn hwylio ar draws y Ddaear i gyd – cyn belled a Gogledd America a hyd yn oed Awstralia.Mr Davies yn dangos yr amgueddfa i ni.

Brodie a Megan

0 Comments:

Post a Comment

<< Home