Blog Ysgol yr Eifl

Sunday, December 18, 2005

Wythnos Olaf y Tymor

Dydd Llun buom yn gwneud gwaith technoleg trwy y diwrnod. Cawsom ddewis beth oeddem eisiau ei wneud. Gwnaethom ni graen, ond roedd rhai plant yn gwneud lifts neu giatiau i faes parcio..

Dydd Mercher aethom i theatr Gwynedd i weld Hela’r Twrch Trwyth. Roedd pawb wedi ei fwynhau a chawsom fynd ar y llwyfan ar y diwedd i gwrdd a’r actorion. Cawsom wisgo ein dillad ein hunain.trwy’r dydd. Pan y daethom yn ol i’r ysgol cawsom ddisgo a pharti ac hefyd cawsom chwarae gemau.

Ddydd Iau cawsom disgo bach arall ond doedd o ddim cystal na’r un mawr. Gyda’r nos aeth plant yr Urdd mynd o amgylch y pentref yn casglu arian trwy ganu carolau.

Ar ddydd Gwener cawsom cinio Nadolig gyda cerddoriaeth cyn mynd adref am y gwyliau Nadolig.

Haydn ac Alun Meirion

(Gobeithio y bydd y lluniau yn ol mewn rhyw wythnos – CL).

0 Comments:

Post a Comment

<< Home