Blog Ysgol yr Eifl

Tuesday, January 10, 2006

Cychwyn Tymor Newydd

Dydd Mercher daethom yn ol i’r ysgol ar ol y gwyliau Nadolig. Roedd pawb yn dweud blwyddyn newydd dda wrth ei gilydd - ond roedd Lauren yn hwyr fel arfer. Yn y p’nawn cafodd plant blwyddyn 5 a 6 brawf mathemateg, a wedyn cawsom wneud gwaith yn arbrofi efo halen a dwr.

Dydd Iau cawsom wasanaeth cyntaf 2006 - OND roedd yna un broblem fach - doedd dim digon o le ar y meinciau i bawb oherwydd bod y plant wedi bwyta gormod o bwdin a siocled dros y Nadolig. Roedd hi’n benblwydd ar Hywel,Rhiannon a Dafydd a dywedodd pawb penblwydd hapus wrthynt.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home