Blog Ysgol yr Eifl

Sunday, September 30, 2007

Sioe iechyd a mwy o ddawnsio

Ddydd Mercher death Mr Diamond yma eto am wers dawnsio arall. Mae na 3 gwers arall i fynd o hyd.

Nos Iau roedd yna ffair iechyd yn y Ganolfan. Rhan o’r Cynllun Ysgol Iach oedd o.

Roedd yna lot o bethau i wneud yna – er enghraifft ymarfer pel droed, kebabs ffrwythau am 20ceiniog a smwddis.

Roedd yna muffins am ddim hefyd a phethau eraill fel ffrisbis, peli, pensiliau, breichledi ac roedd yna sioe sgipio a hwla hwps hefyd a pheiriant rhwyfo. Roedd y bobl wedi tyfu yn cael mesur eu pwysedd gwaed a’u colestrol.

Lluniau o'r Ffair IechydWiliam

0 Comments:

Post a Comment

<< Home