Blog Ysgol yr Eifl

Monday, June 04, 2007

Ymweld ag Ysgol Glan y Mor

Dydd Mercher aethom (plant blwyddyn 6) i’r ysgol uwchradd ar y bws yn y bore. Ar ol cyrraedd Glan y Môr aethom i’r neuadd at Miss Llinos Griffiths.

Gosododd hi pawb mewn pedwar grwp, grwp “A” oedd Trefor gyda, rhai o Ysgol Cymerau,ac un o Dremadog ac un o Nefyn.

Yn gyntaf aethom i’r wers technoleg a cawsom lunio arwyddion i’w rhoi ar y drws. Gwnaeth Elain arwydd i’r ddau fochyn cwta sef Rocky a Joni. Gwnaeth Haydn un yn dweud Cymru, gwnaeth Chris un i Jake sef ei gi, gwnaeth Stuart i Laura sef ei chwaer a gwnaeth Lauren un yn dweud Emma sef ei chyfneither fach.

Wedi hynny aethom i gael tost a ‘sgytlaeth yum yum roedd o yn hyfryd. Wedyn aethom yn ol i’r wers technoleg. Am12:00 o’r gloch aethom i gael cinio. Cafodd Lauren ac Elain sbageti coes cyw iar a sglodion, Haydn pei cyw iar a sglodion a greifi, Stuart brechdan twrci a Chris ffa pob, sglodion a bysadd pysgodyn. Roedd y bwyd yn neis iawn.

Ar ol cinio aethom i’r gwers Cymraeg. Yr athrawes oedd Miss Glain Hughes. Roedd rhaid i ni ‘sgwennu 4 paragraph am ein ffrind.

Ar ol gorffen y wers Cymraeg aethom at Mrs Enid Evans a gwneud Saesneg. Roeddem ni yn disgrifio wynebau pobl yn Saesneg. Ar ol hynny pan roedd hi yn amser mynd adref aethom ar y bws. Roedd hi wedi bod yn ddiwrnod gret. Diolch Mr Gareth Jones am adael i ni ddod ar yr ymweliad. Rydym yn edrych ymlaen at fis Medi.

Lauren, Haydn ac Elain

0 Comments:

Post a Comment

<< Home