Blog Ysgol yr Eifl

Friday, March 23, 2007

Pentref Peryglon a syrcas yn yr ysgol

Dydd Mawrth daeth clown efo’i syrcas fach i’r ysgol i ddangos triciau i ni. Roedd yn gallu gwneud triciau arbennig o dda. Er enghraifft roedd yn troelli 8 o gylchoedd ar unwaith, ac roedd rhai plant yn cael trio y triciau eu hunain.Ddydd Iau cafodd plant blwyddyn 5a 6 fynd i Bentref Peryglon yn Prestatyn efo plant ysgol Rhostryfan. Cawsom ddysgu am pob dim sydd yn berygl – yn y ty, wrth deithio, ar y fferm, ar lan y mor, ar y mynydd ac ar y lon fawr. Roedd o yn hwyl fawr ac roedd y ddynas oedd yn mynd a ni o gwmpas wedi ei magu yn Nhrefor – Brenda yw ei henw ac mae hi’n perthyn i Dafydd a Rhiannon.Pethau i beidio gwisgo ar y mynyddSiarad am beryglon lan y mor.Y diafol bach sy'n ein harwain at drybeini.Croesi'r stryd yn ddiogel.Chris ar lan y mor.

Roedd Ysgol Rhostryfan yn rhyfedd am bod yna un deg saith yn y dosbarth, un deg chwech o enethod ac un bachgen. Druan bach o’r hogyn!

Yn diwedd roedd a ni yn cael cwis gyda chyfrifiadur – tebyg i Who Wants to be a Millionaire. Roedd o’n hwyl fawr ac roeddem yn medru gweld ein hatebion fel graffiau ar y sgrin. Y sgor yn diwedd oedd 71.25%.os ‘dwi’n cofio’n iawn.

Wiliam

0 Comments:

Post a Comment

<< Home