Blog Ysgol yr Eifl

Friday, March 09, 2007

Ailgylchu ffonau symudol

Ar Ddydd Mercher daeth pobl sydd yn gwneud rhaglen deledu o’r enw Ffeil i’r ysgol i ffilmio plant blwyddyn 5 a 6 oherwydd ein bod wedi penderfynu ailgylchu hen ffonau symudol yn lle eu gwastraffu nhw.

Cawsom hwyl efo 200 or ffonau symudol a gwneud patrwm ffon symudol mawr efo nhw. Wedyn daeth dyn tynnu llyniau o’r papur newydd acw i dynnu ein lluniau. Lluniau Luke, Elain, Haydn a Jac, Elizabeth a Lauren a gafodd eu tynnu.

Cawsom fynd i’r Ganolfan Hamdden Ddydd Gwener. Dydan ni ddim wedi bod yno am tua 3 wythnos oherwydd roedd yr ystafelloedd newid yn cael eu hail wneud.

Ddydd Iau cawsom redeg rownd yr iard am y tro cyntaf ar ol y gaeaf.

Elizabeth a Rhiannon

0 Comments:

Post a Comment

<< Home