Blog Ysgol yr Eifl

Monday, December 18, 2006

Cynnal y gwasanaeth o'r diwedd

Ar dydd Iau cafodd y gwasanaeth Dolig ei gynnal o’r diwedd yng Nghapel Gosan.

Stori Babwshca, stori o Rwsia oedd prif thema’r gwasanaeth. Aeth o’n dda iawn, ar wahan i ambell i gamgymeriad bach. Chwarddodd Elizabeth a
Sioned ar y cychwyn ac anghofiodd Haydn rhai o’i eiriau. Ond at ei gilydd roedd o’n dda iawn a chawsom hwyl wrth ei berfformio.
Ddydd Gwener cawsom orffwys ar ol yr holl waith called a chawsom wylio DVDs - Home Alone 4 a The Polar Express.

Yn y prynhawn daeth consuriwr i’r ysgol a gwneud sioe driciau i ni. Ar ol y sioe dysgodd i ni sut i berfformio ychydig o’r triciau. Tric cwpanau oedd un o’r rhai gorau a thric hances oedd un arall.

Cyn y sioe gwnaeth Adam sioe triciau cardiau a bandiau lastic a wedyn perfformiodd Lowri ac Elan sioe Cindarella. Roeddyn nhw’n dda hefyd

Harri ac Elizabeth

0 Comments:

Post a Comment

<< Home