Blog Ysgol yr Eifl

Friday, December 08, 2006

Wythnos wyntog ac ymarfer at y gwasanaeth

Trwy yr wythnos yma rydan ni wedi bod yn ymarfer ar gyfer y gwasanaeth ‘Dolig. Babwshca ydi thema ein gwasanaeth ni eleni, a bydd yn cael ei gynnal yng Nghapel Gosen ddydd Iau. Rydym ni i gyd wedi dod a dillad i’r ysgol ar gyfer y gwasanaeth

Mae’r ysgol wedi cael ei addurno ardduniadau ‘Dolig, ac roedd y plant mawr yn gwneud eu haddurniadau eu hunain y prynhawn yma.

Rydym yn arfer mynd adref i lawr Llwybr Bach, ond rwan rydym yn gorfod mynd dros wal oherwydd bod llechi wedi disgyn oddi ar to Capel Gosen, ac mae’r llwybr wedi cau.Mae hi wedi bod yn wythnos ofnadwy o wyntog, ‘dydyn ni ddim wedi cael mynd allan am llawer o’r wythnos oherwydd ei bod yn berygl gyda cymaint o wynt.

Wiliam a Luke

0 Comments:

Post a Comment

<< Home