Blog Ysgol yr Eifl

Friday, November 24, 2006

Tybed beth mae tylluan yn ei fwyta?

Ar fore dydd Iau buom yn rhedeg ein 2 km arferol. Roeddem plant blwyddyn 5 a 6 yn lwcus iawn i osgoi y cawodydd, ond doedd y plant eraill ddim mor lwcus a ni chawsant redeg.Yn hwyrach yn y p’nawn bu Valmai, mam Geraint efo ni yn gwneud gwaith ar yr Ardd Wyllt. Edrych ar beth sydd mewn bol tylluan oeddem ni.. Roedd yna esgyrn llygoden – dau fath gwahanolo llygoden ac roedd yna esgyrn llyg yna hefyd. Roedd yna esgyrn gwahanol adar bach hefyd. Cawsom deimlo pwysau gwahanol adar hefyd. Roedd y rhan fwyaf yn ysgafn iawn, ond roedd y Creyr Glas yn drwm.Esgyrn o fol y dylluan.Falmai

Wiliam

0 Comments:

Post a Comment

<< Home