Blog Ysgol yr Eifl

Friday, September 08, 2006

Wythnos gyntaf yn ol yn yr ysgol

Ddydd Mawrth daeth pawb yn ol i’r ysgol ar ol y gwyliau haf. Mae yna llawer mwy na 8 yn dosbarth Mr Larsen nawr, ar ddydd Mawrth, Iau a Gwener mae yna 28 o blant - gwahaniath mawr!! Ac mae 19 yn y bore hefyd.

Dim ond un oedd yn cychwyn eleni - merch fach a’i henw yw Chloe - mae hi yn nosbarth Miss Griffith. Rydan ni yn mynd i’r Ganolfan Hamdden pob dydd Gwener y flwyddyn yma, ac mi fyddwn yn rhedeg y filltir pob dydd Iau, ond ar dir yr Ysgol ac nid yn y Ganolfan.Dydd Mercher mi gafodd rhai plant swyddi newydd. Y genod ffrwyddau newydd yw Elain a Lauren, y genod cinio yw Rhiannon ac Elin, hogia’r meinciau yw Haydn a Chris a hogiau’r llefrith yw Wiliam a Dafydd. Mae swyddi eraill hefyd.

Heddiw aethom i’r Ganolfan Hamdden i nofio, gwneud gymasteg a dawnsio.

Haydn ac Elain

0 Comments:

Post a Comment

<< Home