Blog Ysgol yr Eifl

Thursday, June 01, 2006

Colur, Lan y Mor a'r Fan Llyfrgell

Dydd Mercher, roedd yna gwmni gwerthu colur yn yr ysgol gyda’r nos i godi arian at gronfa’r rhieni. Yn y diwedd codwyd £163 at y Gymdeithas. Da iawn ni, a diolch i Anti Ann am drefnu pethau.

Dydd Iau aeth blynyddoedd 5 a 6 lawr i lan y mor i dynnu lluniau o’r bywyd gwyllt sy’n byw yno. Roedd yna lawer o wahanol blanhigion a chreaduriaid yno. Gafaelodd Hywel Trefor mewn dau granc, shrimp a malwod mor, iych a fi! Daethom yn ol yn griw blinedig ar ol bod ar y creigiau a’r cerrig.

Dydd Gwener death y fan llyfrgell yn dod ond roedd rhai wedi anghofio eu llyfrau ond yn lwcus cawsant fynd adref i’w nol nhw amser cinio.

Lauren ac Elain

0 Comments:

Post a Comment

<< Home