Blog Ysgol yr Eifl

Monday, March 20, 2006

Gwasanaeth Ysgol Werdd a chwaraeon

Dydd Llun roeddem yn ceisio paratoi gwasanaeth ar gyfer Dydd Gwener. Mae’r gwasanaeth am ein ymdrech i ennill medal efydd o dan y cynllun Ysgolion Gwyrdd. Ond ar y diwrnod roedd un broblem bach, nid oedd un o’r cymeriadau ddim wedi dod i’r ysgol ar ddiwrnod y gwasanaeth. Ta waeth – cafodd pobl eraill ei ran ac aeth pob dim yn iawn yn y diwedd.

Rydym hefyd wedi bod yn dysgu pel rwyd a rygbi ac hoci oherwydd ein bod yn cymryd rhan yn Gemau’r Gymanwlad Bach ym Mhorthmadog yr wythnos nesaf. Mae nifer o ysgolion eraill yn cymryd rhan. Gobeithio y caw nein dewis i’r tim.Alun ac Elain

0 Comments:

Post a Comment

<< Home